Naziv projekta:Certifikacija proizvoda poduzeća Čalopek strojarstvo d.o.o.

Cilj projekta: Ojačati tržišnu poziciju, konkurentnost i učinkovitost poslovanja poduzeća Čalopek strojarstvo d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.2.1.12.0053
Ukupna vrijednost projekta: 143.304,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 87.006,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 03.01.2020. do 03.12.2020.

Kratki opis i rezultati projekta: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ referentne oznake KK.03.2.1.12.

Projektnim prijedlogom planirano je ishođenje CE oznake za proizvode poduzeća Čalopek strojarstvo d.o.o. čime se neposredno doprinosi poboljšanju kvalitete proizvoda poduzeća i većoj konkurentnosti poduzeća. Provedbom projekta ostvariti će se pretpostavke za održivi rast i razvoj poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu kroz certificiranje proizvoda CE oznakama, čime će se riješiti nedostatak međunarodno priznatih standarda i povećati međunarodno povjerenje u proizvode poduzeća što dovodi do povećanja konkurentnosti i mogućnosti ozbiljnog iskoraka na međunarodnom tržištu.

Rezultati projekta su:

• Ishođene CE oznake za 4 proizvoda poduzeća
• Projekt proveden u planiranim rokovima i s planiranim resursima
• Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti (ažurirana web stranica Korisnika, izrađeni plakati, letci i katalozi proizvoda poduzeća)

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Čalopek strojarstvod.o.o.