Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz modernizaciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Cilj projekta: Poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranom tržištu

Oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1227
Ukupna vrijednost projekta: 415.932,18 HRK
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 232.922,02 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 19.06.2020. do 19.06.2021.

Kratki opis i rezultati projekta: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ referentne oznake KK.03.2.1.19. Projektnim prijedlog predviđa se ulaganje u IKT opremu kojom će poduzeće Čalopek strojarstvo d.o.o. tehnološki značajno unaprijediti, ubrzati i optimizirati poslovne procese projektiranja, proizvodnje te unutarnjeg upravljanja ljudskim resursima, rashodima, repromaterijalom i praćenja poslovanja.

Rezultati projekta su:

• Ojačana tržišna pozicija, konkurentnost i učinkovitost poslovanja poduzeća Čalopek strojarstvo d.o.o

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi : www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom program Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Čalopek strojarstvo d.o.o.